Jiří Kohoutek


ilustrace minimalismu

"Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží." Lk 6,20


← zpět Filosof

Společenství
      & Osobnosti

Literatura
Pořady
Minimalismus
Open source

Minimalismus

Při svém studiu jsem narazil na myšlenku minimalismu. Při bližším pohledu jsem zjistil, že nejde o žádný z těch nebezpečných -ismů/-izmů, ale o velice prospěšnou filosofii. Osobně bych jeho vektor klidně srovnával s možným výkladem prvního blahoslavenství.

Minimalisté se zbavují zbytečností ze svého domova, práce i mysli. Dělají si tak prostor pro to více důležité. Chtějí žít život zbavený zbytečností, s větším prostorem pro věci, které přinášejí radost a naplnění; věcí, které mají smysl.

Ellsworth Kelly: Nine Squares, 1976-1977

Jde o to zamyslet se nad tím, co opravdu potřebuji a spokojit se s tím. Vyvarovat se zbytečného nakupování, enormní spotřebě a skladování. Ale přitom minimalismus není nezbytně jen o málu, nebo zanedbání připravenosti. Z vlastní zkušenosti mohu napsat, že méně nesvazuje, neomezuje, ale naopak osvobozuje.

Minimalista zkoumá, co ho činí šťastným, ostatního balastu se zbavuje. Váží si kvality, ne kvantity, a to ve všech formách.

Není to konec spokojeného života, ale cesta, která má pomoci:
být svobodnější, mít více času/místa pro důležité věci, méně se strachovat, více se radovat, být skromnější, být ohleduplnější k přírodě, být zdravější.

 

"Co je pro jednoho zbytné, může být pro druhého zcela nepostradatelné, a naopak to, bez čeho se někdo neobejde, nemusí mít pro někoho jiného žádnou skutečnou hodnotu." Magdaléna K. Katolická

některá práva vyhrazena
Jiří Josef Kohoutek, 16.08.2019

CS
DE
EN